İlk Türk donanmasını kurarak Türklerde denizciliği başlatan, kurduğu donanmayla Bizans ile mücadele eden Türk Beyliği hangisidir?

A) Karesioğulları
B) Aydınoğulları
C) Çaka Beyliği
D) Ladik Beyliği
E) Tanrıvermişoğulları