İlköğretim programlarında fizik, kimya, biyoloji ve astronomi derslerinin fen ve teknoloji adı altında bir araya getirilmesine olanak sağlayan program tasarım yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geniş alanlı
B) Sorun Merkezli
C) Hümanistik
D) Yaşam Merkezli
E) Tematik