Birtakım somut bulgulardan yola çıkılarak bilinmeyen bir olgunun sonuçlarının çıkarılmasına ne ad verilir ?

A) Tereke
B) Muvazaa
C) Karine
D) İspat
E) İcap