Hangisiyle Osmanlı siyasi hayatında ilk defa anayasa ile kurulan parlamentolu bir dönem başlamıştır?

A) Sened-I İttifak
B) Tanzimat Fermanı
C) Islahat Fermanı
D) Kanun-ı Esasi
E) Teskilat-ı Esasiye