Hangisi maddi nitelikli kanunlar arasındadır?

A) Bütçe
B) Ticaret
C) Uygun bulma
D) Yetki
E) Kesin hesap