Aşağıdakilerden hangisi “TÜRK” adının anlamlarından biri değildir?

A) Türemek
B) Miğfer
C) Olgunluk Çağı
D) Devlete bağlı halk
E) Demir