Hangisinde yer şekillerinin etkisi daha azdır?

A) Turizm
B) Ulaşım
C) İklim
D) Tarım
E) Sanayi