Seçmenlerin temsilcilerini “doğrudan seçtiği” seçim sistemine ne denir?

A) Tek dereceli seçim
B) Çift dereceli seçim
C) Barajsız d’Hondt
D) Barajlı d’Hondt
E) Üç dereceli seçim