İlk kez ‘Vakıf Sistemi” hangi Türk devletinde görülmüştür?

A) Hun
B) I.Göktürk
C) II.Göktürk
D) Uygur
E) Türgiş