Piaget’ ye göre yeni bir öğrenmenin oluşabilmesi için hangisinin olması bir zorunluluktur ?

A) Denge
B) Dengesizlik
C) Özümleme
D) Uyumsama
E) Adaptasyon