İslamiyet Öncesi Türklerde “’Aygucı” ne anlama gelir?

A) Veziriazam
B) Vergi memuru
C) Yazıcı
D) Vezir
E) Doktor