Hangisi ülkemizde yaygın olarak bulunan madenlerden değildir?

A) Mermer
B) Demir
C) Krom
D) Volfram
E) Linyit