Hangisinde “bir” sözcüğü belgisiz sıfat görevindedir ?

A) Tren bir gün sonra gelecekmiş.
B) Bir gün içinde bu işibitirmelisin.
C) Bir gün mutlaka geridöneceğim.
D) Bir gün önceden eşyalarımıhazırladım.
E) Yanımıza bir günlük yiyecekaldık.