TBMM’nin iki milletvekili genel seçimi arasındaki süre hangisidir?

A) Yasama yılı
B) Birleşim
C) Yasama dönemi
D) Oturum
E) Toplantı