“Zamanın Yeganesi” kimdir?

A) Alp Tigin
B) Orhan Bey
C) Yavuz Sultan Selim
D) SuItan Sencer
E) Gazneli Mahmut