Hangisi Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda sınırları içinde savaştığı cephelerden biri değildir?

A) Kanal
B) Çanakkale
C) Galiçya
D) Irak-Basra
E) Yemen-Hicaz