Cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır ?

A) Belediyenin tayin ettiği bekçide eviterk etmişti.
B) Bina eski görünümünü tamamenkaybediyor.
C) 1988′ den 1994′ e kadar hiçbir gelişmeolmadı.
D) Yeni yönetim, derhal yeni bir bekçitayin etti.
E) Başlangıçta her şey yolunda gitti.