Eğitimden yoksun, sanatla tanışmamış, kendini geliştirme olanağı bulamamış nüfusla övünmek kadar yanlış bir şey olamaz. Bu cümlede geçen “bulamamak” sözcüğüyle anlatılmak istenen hangisidir ?

A) Gereksinme duymamak
B) Yitirilen bir şeye üzülmek
C) Bir şeye ulaşamamak
D) Yeterince çalışmamak
E) Hedeflenenin gerisinde kalmak