Aşağıdaki dizelerin hangisinde ikilemeler, görev yönünden diğerlerinden farklı kullanılmıştır ?

A) Durup el bağlayalar karşına yaran saf saf
B) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
C) Yüce yüce yaylalarım sana yaylak olsun
D) Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir
E) Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya