Hangisi “Sebepsiz Zenginleşmenin unsuru değildir?

A) Haklı bir nedene dayanmama
B) İlliyet bağı
C) Fakirleşme
D) Zenginleşme
E) Kusur